adj.

who has many wants

adj.

Կարօտ բազում իրաց, որոյ բազում են կարիք. շատ բանի պիտանաւորութիւն ունէցօղ.

Բազմակարօտ մեր բնութիւնս. (Վրդն. պտմ.։)