adj.

in several shapes, diverse, various.

adj.

πολύμορφος multiformis Իբր Բազմակերպարան եւ բազմատեսակ. բազմապիսի. ազգի ազգի. շատ կերպ.

Բազմակերպ անասունք. (Կոչ. ՟Ժ՟Ե։)

Գետոցն գնացք բազմակերպ ձկամբք՝ մեծամեծօք եւ փոքումբք. (Փարպ.։)

Բազմակերպ գունոց եւ ձեւոց տեսիլք. (Փիլ. քհ.։)

Բազմակերպ տանջանք. (Վրք. հց.։)