s.

polygamy.

s.

Ունելն զբազում՝ աչս. բազմաչեայ գոլն. շատ աչք ունենալը.

Անցուցեր զմեզ քո միակնութեամբդ, որ առաւել եմք քան զքեզ բազմակնութեամբ. (Նար. երգ.։)

s.

ԲԱԶՄԱԿՆՈՒԹԻՒՆ. գ. πολυγαμία polygamia cf. ԲԱԶՄԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ.

Զի մի՛ իցէ պոռնիկ, կամ արբեցող, կամ կնաթող, կամ ի բազմակնութիւն խոտորեալ. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմակնութիւն բազմակնութիւնք
accusatif բազմակնութիւն բազմակնութիւնս
génitif բազմակնութեան բազմակնութեանց
locatif բազմակնութեան բազմակնութիւնս
datif բազմակնութեան բազմակնութեանց
ablatif բազմակնութենէ բազմակնութեանց
instrumental բազմակնութեամբ բազմակնութեամբք