s.

great erudition.

s.

πολυπειρία multa experientia, eruditio Հմտութիւն բազում իրաց. քաջահմտութիւն. շատգիտութիւն.

Հանդերձեալ ոք բարի մեզ եւ իմաստուն ի բազմահմտութենէ լինել. (Պղատ. օրին. ՟Է։)

Զբազմահմտութիւնս մեր նախատինս ասես. (Վրդն. պտմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմահմտութիւն բազմահմտութիւնք
accusatif բազմահմտութիւն բազմահմտութիւնս
génitif բազմահմտութեան բազմահմտութեանց
locatif բազմահմտութեան բազմահմտութիւնս
datif բազմահմտութեան բազմահմտութեանց
ablatif բազմահմտութենէ բազմահմտութեանց
instrumental բազմահմտութեամբ բազմահմտութեամբք