s.

hand, power, great number of people.

s.

πολυχειρία multitudo manuum Համագունդ պատրաստութիւն. գործակցութիւն. ձեռնտուութիւն. եւ Յաճախութիւն.

Բազմաձեռնութեամբ ի սպանումն միմեանց խորհէին. (Նիւս. ի սքանչ.։)

Որ եւ այժմ արասցէ Աստուած աղօթիւք բազմաձեռնութեամբ՝ թագաւորիս մերոյ բժշկութիւն. Աստուծոյ միաբան աղօթիւք. (Վրք. սեղբ.։)

Պիտոյ եւս է զկապեալսն արձակել, եւ զպարտսն թողուլ, զկարօտեալսն լցուցանել, եւ որ այլ եւս են բարեգործութիւնք բազմաձեռնութեամբ. (Յճխ. ՟Ժ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմաձեռնութիւն բազմաձեռնութիւնք
accusatif բազմաձեռնութիւն բազմաձեռնութիւնս
génitif բազմաձեռնութեան բազմաձեռնութեանց
locatif բազմաձեռնութեան բազմաձեռնութիւնս
datif բազմաձեռնութեան բազմաձեռնութեանց
ablatif բազմաձեռնութենէ բազմաձեռնութեանց
instrumental բազմաձեռնութեամբ բազմաձեռնութեամբք