adj.

that is thrown or spread several times.

adj.

Բազմաթիւ եւ ստէպ ձգեալ. խուռն արձակեալ.

Զբազմաձիգ տեղացմունս նետից եւ ռմբաքարաց իբր յամուր մեքենայէ ի բաց դարձուցեալ. (Սկեւռ. լմբ.։)