adj.

very unhappy, distressful, pitiful, unfortunate.

adj.

Որոյ բազում են աղէտք. գորովալից.

Կանայք թուլասիրտ եւ բազմաղէտ են. (Ոսկիփոր.։)