s.

having many children.

s.

πολυπαιδία, πολυτεκνία multitudo liberorum Ունելն բազում մանկուս կամ որդիս. բազմազաւակութիւն. բազմորդութիւն. շատ զաւկի կամ տղոց տէր ըլլալը.

Յորժամ բազմամանկութեանն ծաղիկ առաջի աչացն տեսանիցի. (Պիտ.։)

Քանզի ի բազմամանկութենէ մի (այսինքն զմին) մատուցանել Աստուծոյ՝ իբրու զխայրիս ինչ որդւոց՝ հրաշափառագոյն ոչ ինչ է։ Բազմամանկութիւն, քաջամանկութիւն, ծերութիւն. (Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Այսպէս վայելեայ ի բազմամանկութեան մայրն. (Ածաբ. մակաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմամանկութիւն բազմամանկութիւնք
accusatif բազմամանկութիւն բազմամանկութիւնս
génitif բազմամանկութեան բազմամանկութեանց
locatif բազմամանկութեան բազմամանկութիւնս
datif բազմամանկութեան բազմամանկութեանց
ablatif բազմամանկութենէ բազմամանկութեանց
instrumental բազմամանկութեամբ բազմամանկութեամբք