cf. ԲԱԶՄԱՄԱՆ.

Ճշմարտութիւնն զանխլանաց ի բազմամանուած մտածութեանց։ Զի՞նչ պէտք են ձեզ բազմամանուած դիւտից եւ բանից խոտորելոց. (Պրպմ.։)

Ծածկի ի բազմամանուած խորհրդոց. (Ճ. ՟Է.։)