adj.

given much or abundantly.

adj.

Առատութեամբ մատուցեալ՝ մատակարարալ՝ տուեալ.

Սակաւիկ մի ի բազմամատոյցն պակասեսցի պարենիցն (ձի). (Պիտ.։)