adj.

πολύσαρκος corpulentus, valde carnosus Մարմնեղ. յաղթանդամ, մսեղ. մսոտ.

Զբազմամարմինն ապրեցուցանէ (պահէ) որկորամոլութիւնն. (Նիւս. կազմ.։)

Հեռագոյնս բնակեցոյց Աստուած ի մանունց եւ ի տկար կենդանեացն զկէտս մեծամեծս, զի մի՛ յափշտակեսցեն զտկարսն բազմամարմին կենդանիքն. (Տօնակ.։)