s.

Բազմամեղն գոլ. բազմութիւն մեղաց կամ պարտեաց.

Հայցեմ բազմամեղութեամբ, քաւեա՛ զիս Աստուած. (Շար.։)

Զբազմամեղութիւնս մեր անտե՛ս արա. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմամեղութիւն բազմամեղութիւնք
accusatif բազմամեղութիւն բազմամեղութիւնս
génitif բազմամեղութեան բազմամեղութեանց
locatif բազմամեղութեան բազմամեղութիւնս
datif բազմամեղութեան բազմամեղութեանց
ablatif բազմամեղութենէ բազմամեղութեանց
instrumental բազմամեղութեամբ բազմամեղութեամբք