adj.

who has had many wives or husbands;
polygamist.

adj.

Որոյ լեալ են ամուսինք բազումք. բազմայր.

Զսադուկեցւոց բազմամուսինն, զոր նենգութեամբ հարցանէին. (Յիշատ.։)