adj.

ԲԱԶՄԱՅԵՂԾ կամ ԲԱԶՄԱՅԵՂՑ. Բազմազեղ. լիուլի. յորդ, առատ, բազում. բազմապատիկ. շատ, լեփ լեցուն.

Բազմայեղձ եւ ջերմ արտասուօք. (Ճ. ՟Ա.։)

Բազմայեղց տուչութիւնս եւ վայելչութիւնս. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Մարգարէիցն ասեմ խմբից՝ բազմայեղց եւ յոգնակի երեւմունս յայտնէր. (Վահր. յար.։)