s.

Ի բազում մասանց յօդումն. բաղադրութիւն ի բազմաց.

Զմեր բազմայօդութիւնն, եւ զնորա անզննալի պարզութիւնն գոլ նշանակէ. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմայօդութիւն բազմայօդութիւնք
accusatif բազմայօդութիւն բազմայօդութիւնս
génitif բազմայօդութեան բազմայօդութեանց
locatif բազմայօդութեան բազմայօդութիւնս
datif բազմայօդութեան բազմայօդութեանց
ablatif բազմայօդութենէ բազմայօդութեանց
instrumental բազմայօդութեամբ բազմայօդութեամբք