adj.

that is composed of, or has many tunes;
harmonious, melodious.

adj.

Ուր բազում են նուագք կամ եղանակք.

Բազմանուագ ձայնիւք (կենդանիք) զերաժշտականացն վերաթուեն նուագ. (Սհկ. արմաւ.։)