adj.

πολυχρήματος opulentus, opimus Որ ստանայ կամ տայ ստանալ շահ բազում յոյժ. մեծահարուստ.

Ի պատարագացն առնուլ՝ ո՛չ դոյզն ինչ, այլ որ մանաւանդ էր բազմաշահագոյն ընծայ. (Փիլ. քհ.։)