adj.

laborious, that loves work, that has worked much;
laborious, painful, heavy, difficult, hard;

adv.

laboriously, with much difficulty and work.

adj.

Ուր իցէ աշխատութիւն շատ. բազմավաստակ. շատ աշխատանքով.

Բազմաշխատ քրտամբք փայլէր։ Բազմաշխատ քրտամբք երկոց զհարկաւոր պէտս մարմնոցնվճարէին. (Յհ. կթ.։)

Բազմաշխատ պաղատանք. (Ճ. ՟Զ.։)

Որպէս այն առաջին շինուածն անմտութեան բազմաշխատն եւ դիւրակործանն. (Լաստ. ՟Ի՟Դ։)