περίπατος ambulatio, περίοδος circuitio Շրջիլն ընդ աշխարհ. յածումն եւ պատումն ընդ բազում տեղիս. աշխարք ծուռ գալը, շատ տէղ քալելը.

Որք բազմաշրջութեամբ հրամանաւ պտղոմեայ՝ ասպարիզօք զբնակութիւնս մարդկան չափեցին. (Խոր. ՟Ա. 29։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմաշրջութիւն բազմաշրջութիւնք
accusatif բազմաշրջութիւն բազմաշրջութիւնս
génitif բազմաշրջութեան բազմաշրջութեանց
locatif բազմաշրջութեան բազմաշրջութիւնս
datif բազմաշրջութեան բազմաշրջութեանց
ablatif բազմաշրջութենէ բազմաշրջութեանց
instrumental բազմաշրջութեամբ բազմաշրջութեամբք