adj.

Բազում չարչարանաց ներքոյ անկեալ.

Բնութեամբ անչարչարելի բանն՝ եղեւ գթութեամբ բազմաչարչարելի. (Պրոկղ. ծն.։ յորմէ եւ Ասող.։ եւ Սանահն.։)

Խոստովանելով զանչարչարելին ըստ գոյացութեան՝ բազմաչարչարելին ըստ միաւորութեանն. (Յհ. իմ. երեւ.։)