adj.

ԲԱԶՄԱՉԵԱՆ ԲԱԶՄԱՉԻՆ. cf. ԲԱԶՄԱՉԵԱՅ.

Յաճախք ի գիտութիւն իմաստալից ըստ բազմաչեան գոլոյ։ Բազմաչեան գոլ, եւ ի թիկանց կուսէ ունել զաչս. (Շ. հրեշտ.։)

Աթոռք անքընին, քրովբէք բազմաչին, սրովբէք սրբային. (Գանձ.։)