adj.

that deceives much, very cunning.

adj.

Յոքնապատիր. լի պատրանօք. բազմախաբ. խաբեբայ յոյժ. խիստ խաբօղ.

Ըստ բազմապատիր նենգութեան բարոյից դաւող աղուեսուց. (Նար. կթ։)

Բազմապատիր փառք յաւիտենիս. (Կիւրղ. խչ.։)

Ի բազմապատիր կենացս զերծեալք. (Մագ.։)

Թակարդք բազմապատիր հնարից. (Ճ. ՟Ա.։)

Բազմապատիրք են որոգայթագիրքն յերկիր. (Լմբ. ժղ.։)