adj.

Յոյժ բազմապատիկ. առաւելագոյն.

Ընդունի զայն՝ որ պարզագոյնն է, որպէս ի թիւս միակքդ ունին. եւ զբազմապատկագոյնն՝ զնմանեալն ի թիւս տասնեկին. (Փիլ. լին.։)