չ.

πολλαπλασιάζομαι multiplicor Բազմապատիկ լինել իրօք կամ նմանութեամբ. բազմանալ.

Բազմապատկանայ եւ աճէ. (Վրդն. ել.։)

Բազմապատկանալ ասի մինն, իբր նորա յիւրմէ յառաջածութիւն զբազումս։ Արդարեւ նախագոյն ըստ ամենայնի էիցս հնարից բազմապատկանայ. (Դիոն. ածայ.։)

Նախախնամականօք յառաջճանապարհօք բազմապատկացեալ՝ մնայ անբանաբար մի. որպէս արեգակն բազում ճառագայթ արձակեալ՝ մնայ ի միութեան. (Մաքս. ի դիոն.։)

Ինքն զինքն ոսկանին ծնանի՝ բազմապատկացեալ ի փոխսն. (Բրս. վաշխ.։)

Եւ Բազմապատկիլ թուաբանօրէն.

Եօթանասներորդն, զոր տասնիցս եօթն, եւ կամ եօթնիցս տասն ծնաւ բազմապատկացեալ. (Փիլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բազմապատկանամ
դու բազմապատկանաս
նա բազմապատկանայ
մեք բազմապատկանամք
դուք բազմապատկանայք
նոքա բազմապատկանան
Imparfait
ես բազմապատկանայի
դու բազմապատկանայիր
նա բազմապատկանայր
մեք բազմապատկանայաք
դուք բազմապատկանայիք
նոքա բազմապատկանային
Aoriste
ես բազմապատկացայ
դու բազմապատկացար
նա բազմապատկացաւ
մեք բազմապատկացաք
դուք բազմապատկացայք
նոքա բազմապատկացան
Subjonctif
Présent
ես բազմապատկանայցեմ
դու բազմապատկանայցես
նա բազմապատկանայցէ
մեք բազմապատկանայցեմք
դուք բազմապատկանայցէք
նոքա բազմապատկանայցեն
Aoriste
ես բազմապատկացայց
դու բազմապատկասցիս
նա բազմապատկասցի
մեք բազմապատկասցուք
դուք բազմապատկասջիք
նոքա բազմապատկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բազմապատկանար
դուք մի՛ բազմապատկանայք
Impératif
դու բազմապատկացի՛ր
դուք բազմապատկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բազմապատկասջի՛ր
դուք բազմապատկասջի՛ք