adj.

Յաճախապատում. ուր իցէ ընդարձակ ճառ եւ մեկնութիւն. կամ Հմո՛ւտ եւ ներհուն բազում իրաց. որպէս πολύϊστωρ, πολυϊστωρικός multiscius

Բազմապատում բանիւք կամ շնորհօք խօսեցան (այսինքն մեկնեցին) զառաքեալ. (Եփր. հռ.։)