adj.

that gives or is given abundantly.

adj.

Տուիչ զանազան պարգեւաց. առատ ի պարգեւս.

Ապաշնորհս առ բազմապարգեւդ։ Բազմապարգեւ թագաւոր. (Նար. ՟Է. ՟Ժ՟Դ. ՟Ձ՟Բ։)

Եւ Առատապէս պարգեւեալ. առատ.

Բազմապարգեւ բարութիւնս նմա խոստանայր. (Յհ. կթ.։)

Զամենալից շնորհս բազմապարգեւ քո ողորմութեան. (Նար. ՟Լ՟Դ։)