adj.

of many forms or fashions, diverse, various, many.

adj.

Բազմազան, զանազան. պէսպէս.բազմապատիկ. շատ կերպ.

Բաշխմամբ ի մասունս բազմապիսիս. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)