adj.

πολύυδρος aquosus Որոյ ջուրն է բազում. ջրարբի. ջուրը շատ.

Զերաշտացեալ տեղիսն՝ բազմաջուրս գործիցեն. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Որպէս փոքր առու մի առ բազմաջուր գետս. (Վրք. ոսկ.։)

Զուարճասցին իբրեւ զդրախտ բազմաջուր. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմաջուր բազմաջուրք
accusatif բազմաջուր բազմաջուրս
génitif բազմաջրոյ բազմաջրոց
locatif բազմաջրոյ բազմաջուրս
datif բազմաջրոյ բազմաջրոց
ablatif բազմաջրոյ բազմաջրոց
instrumental բազմաջրով բազմաջրովք