va.

to multiply, to increase by propagation.

ն.

Բազմացուցանել զսերունդ կենդանեաց, կամ տնկոց.

Վասն որոյ փոյթ տարան մեծագոյն երկով տնկել (զորթն), եւ բազմասերել. (Պիտ.։)

Բազմասերութիւն լեալ. (Խոր. ՟Ա. 2. հին տպ.)

Ի սմանէ լցին. եւ այլն։