adj.

Յոյժ վաստակեալ, խոնջ. եւ Որ ինչ ունի զբազում աշխատութիւն. յոգնած. եւ ինչ որ կըյոգնեցնէ.

Բազմավաստակ մարմին. (Վրդն. դան.։)

Բազմավաստակ կեանք. (Վրդն. օրին.։)

Բազմավաստակ երկք. (Սկեւռ. աղ.)

Ի բազմավաստակ քրտանցն հանգեաւ. (Տօնակ.։)

Բազմավաստակ քրտամբք քակտեաց զկորդացեալ անդաստանս մտաց մերոց. (Երզն. լս.։)