adj.

much wounded, that has many sores.

adj.

Որ ունի յանձին զբազում վէրս. վէրքը շատ.

Բազմավէր հոգւոց մերոց. (Մանդ. կամ Ոսկ.։)

Պօղոս՝ մարդն վիրաւոր, եւ բազմավիրաց բժշկօղն. (Ճ. ՟Գ.։)

Ո՛վ ճարտար բժիշկ եւ համառօտագեղ, ողջացս եւ զիս զայս բազմավէր հիւանդս. (Տաղ.։)