adj.

tormenting, painful;
gloomy, grievous.

adj.

Որ կրէն զվիշտ բազում. բազմաչարչար, ճգնող.

Բարեբանել զբազմավիշտ նահատակն։ Զանյարկն, զբազմավիշտն, զմահապարտեալն. (Ոսկ. լս.։)

Եւ Ուր իցէ վիշտ բազում.

Ո՛չ արտաքոյ քաղաքին յաղբեւս, այլ ի բազմավիշտ խորխորատին. (Ոսկ. լս.։)