adj.

far extended, very extensive.

adj.

Յոյժ տարածեալ, երկայնեալ. եւ Յաճախ. երկան, շատւոր.

Յաճախագունդ զօրօք՝ բազմատարած բանակօք. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Բազմատարած պատուարք. (Բենիկ.։)

Բազմատարած արտասուօք եւ պաղատանօք. (Յհ. կթ.։)