s.

Լիութիւն աչաց՝ տեսութեամբ բազում իրաց. կամ բազմատեսակութիւն նոցին իսկ իրաց.

Ոչ վասն հարկաւորացն եւեթ կելոյ, եւ կամ բարի կելոյ բազմատեսութեամբ (որսոց). (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմատեսութիւն բազմատեսութիւնք
accusatif բազմատեսութիւն բազմատեսութիւնս
génitif բազմատեսութեան բազմատեսութեանց
locatif բազմատեսութեան բազմատեսութիւնս
datif բազմատեսութեան բազմատեսութեանց
ablatif բազմատեսութենէ բազմատեսութեանց
instrumental բազմատեսութեամբ բազմատեսութեամբք