adj.

ingenious, full of cunning, of ingenuity, artful;
polytechnic.

adj.

πολύτεχνος, πολυτεχνής multas artes callens, multum artificii habens, et valde artificiosus Հմուտ բազում արուեստից. բազմահնար. ճարտար՝ ոք կամ ինչ. շատ վարպէտ.

Ածեալ լինէին բազմութիւն ... բազմարուեստից հանճարեղաց. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Բազմարուեստ դարմանօք տնօրինէ. (Յճխ. ՟Գ։)

Բազմարուեստ բանք. (Ճ. ՟Ա.։)

Թագ ոսկի՝ բազմարուեստ յօրինմամբ. (Արծր. ՟Ե. 3։)