adj.

very shiny, bright, brilliant.

adj.

Յոյժ փայլուն, լուսապայծառ. փալփլուն, պայծառ.

Շիջուցին յինքեանց զբազմափայլ ճառագայթն աստուածպաշտութեան. (Խոր. ՟Բ. 89։)

Աշտանակ բազմափայլ լուսոյն. (Խոր. հռիփս.։)

Ծանուցանէր զշողումնն որպէս զբազմափայլ գործս լուսաւորութեան առաքինի մարդոյ. (Փարպ.։)

Մախայր ընդ նմա վասն բազմափայլ շնորհաց հոգւոյն՝ որ բնակեալ էր ի նմա. (Վրք. ոսկ.։)