adj.

very experienced, practised.

adj.

Բազում իրօք փորձ եւ հմուտ, ներհուն.

Ուսաք ի բազմափորձ մարդոց. (Շիր.։)

Եւ Բազում փորձութեանց ներքոյ անկեալ.

Յերկարելովն ի բազմափորձ կենցաղոյս յորոգայթսն. (Լմբ. իմ.։)