adj.

very clever;
very valuable, rich, precious;
very heavy.

adj.

πολυτάλαντος, πολύτιμος multorum talentorum, pretiosus, et gravis ponderis Բազում քանքարաց կամ տաղանդաց. մեծագին. ծանրագնոյ.

Պսակս ադամանդեայ բազմաքանքար. (Պտմ. աղեքս.։)

Եւ Ծանրակշիռ. ծանրաբեռն. շատ ծանր.

Մաքսաւորն մի բարբառ արձակեաց, եւ զբազմաքանքար բեռնիս մեղացն թեթեւացոյց. (Մանդ.։)