s.

πολυγονία fecunditas Որպէս թէ Բազմեղանութիւն. Բազմածնութիւն, բեղնաւորութիւն.

Զմիեղէն նորա (այսինքն Աստուծոյ) բազմապատկութիւնն, եւ զմիատեսական յամենեսեան բազմեղութեանն յառաջճանապարհս. (Դիոն. ածայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմեղութիւն բազմեղութիւնք
accusatif բազմեղութիւն բազմեղութիւնս
génitif բազմեղութեան բազմեղութեանց
locatif բազմեղութեան բազմեղութիւնս
datif բազմեղութեան բազմեղութեանց
ablatif բազմեղութենէ բազմեղութեանց
instrumental բազմեղութեամբ բազմեղութեամբք