adj.

of several flocks, orders or ranks, numerous.

adj.

Բազմաժողով. յոգնախումբ. գունդագունդ. դասադաս.

Բազմերամք վեհագունիցն հոյլքն. (Շար.։)

Բազմերամ կարգս թռչնոց. (Լմբ. սղ.։)