adj.

of several colours, variegated.

adj.

ԲԱԶՄԵՐԱՆԳ կամ ԲԱԶՄԵՐԱՆԿ. πολυχρώματος multicolor Ունօղ զբազում երանգս. բազմագունակ. գունակ. գունզգուն.

Երիվարս ինչ բազմերանգս։ Զականցն բազմերանգսն տեսակս. (Դիոն. երկն.։ եւ Շ. հրեշտ.։)

Բազմերանկ քարինք. (Լմբ. ատ.։)

Բազմերանկ ծաղկօք. (Ոսկիփոր.։)

Ծաղիկք բազմերանգ. (Կամրջ.։)

Զրկեցայ ի բազմերանգն պայծառութեանց. (Պիտ.։)