cf. ԲԱԶՄԵՐԱՆ.

Բազմերանեան վայելչութեան աւետիք. (Խոր. հռիփս.։)

Բազմերանեան յուսոյ հրճուանաց. (Նար. կուս.։)

Բազմերանեան տօն. (Ճ. ՟Ա.։)

Բազմերանեան վկայ. (Երզն. լս.։ եւ Ճ. ՟Ա.։)

Րախճան պանծալի՝ բազմերանեան քառասնաթիւ սրբոց. (Գանձ.։)