s.

polyarchy.

s.

πολυαρχία multorum dominatus Իշխանութիւն բազում տեարց կամ թագաւորաց ի միասին. բազմապետութիւն.

Ոչ է բարւոք բազմիշխանութիւն, մի իշխան եղիցի. (Պիտ.։)

Բազմիշխանութեանն ծառայել.

Յաղագս ժամանակիս չարութեան եւ բազմիշխանութեան. (Շ. ընդհ.։)

Բազմիշխանութիւնն լուծանէ եւ ապականէ. (Վրդն. ՟ժ. պտգմ.։)

Յանիշխանութենէն իբր ի բազմիշխանութեանն յողդողդեալք քակտեալք ցրուին (մեղուք). (Փիլ. լիւս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմիշխանութիւն բազմիշխանութիւնք
accusatif բազմիշխանութիւն բազմիշխանութիւնս
génitif բազմիշխանութեան բազմիշխանութեանց
locatif բազմիշխանութեան բազմիշխանութիւնս
datif բազմիշխանութեան բազմիշխանութեանց
ablatif բազմիշխանութենէ բազմիշխանութեանց
instrumental բազմիշխանութեամբ բազմիշխանութեամբք