adj.

knotty, nodous;
cf. Բազմաճիւղ.

adj.

ԲԱԶՄՈՍՏ ԲԱԶՄՈՍՏԵԱՅ ԲԱԶՄՈՍՏԵԱՆ. cf. ԲԱԶՄԱՃԻՒՂ.

Կէսքն ի ծառոց բազմոստք. (Վեցօր. ՟Է։)

Ոչ են բազմոստք, եւ ոչ ընդդիմանալ հողմոց կարեն. (Մխ. առակ.։)

Նա է հատ բազմոստ (յետ բուսանելոյն). (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Իբրու զտունկ բազմոստեայ ի գնացս ջուրց. (Մագ. ՟Կ՟Գ։)

Բազմոստեան արքայական տնկոյն պտուղ քաղցրաճաշակ. (Երզն. քեր. յիշատ.։)