s.

stair, step.

s.

Ոտն բազրաց, որպէս աստիճանք սանդղոց, վանդակաց, գահոյից.

Շինել թագաւորին տախտս գեղեցիկս մեծ վանդակաւ ... մի բազրոտան փայտն պակա՛ս էր։ Կոփեա՛ զբազրոսդ ցայդ կարգաւ ի վերուստ մինչեւ ի վայր։ Ա՛ռ զերկուց կողմանց բազրոտն. (Ոսկիփոր.։)

cf. ԲԱԶՐԻՔ։