s.

bean;
lupine.

s.

κύαμος faba Է ընդեղէն յայտնի. որ եւ ռմկ. բախլա, պագլա.

Մարմնոյ մեծութեամբ՝ բակլայ եւ սիսեռն պարծէին առ հատ կտաւատի եւ կնճթան. (Մխ. առակ.։)

Բաշխէր բակլայ աղքատաց. (Տօնակ.։ եւ Հ.։)

ՄԱՆՐ ԲԱԿԼԱՅ. որպէս Լովիաս, եւ այլն. ֆասսելիա ... θερμός lupinus (Գաղիան.։) cf. ՈԼՈՌՆ։