cf. Բախտ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբաղդատ

Բաղդատական

Բաղդատեմ, եցի

Բաղդատութիւն, ութեան

Բաղդովինոս, նեայ

Բարեբաղդ

Դժբաղդ

Voir tout