s.

ԲԱՂԵԶԵՐՈՒԹԻՒՆ ԲԱՂԵԶԵՐՈՒՄՆ. συνορισμός, συμπέρασμα, σύγκλεισις, συγκλεισμός conclusio, conterminatio Եզրակացութիւն հաւաքաբանութեան.

Զի՞նչ է բաղեզերութիւն եւ գտանել զառաջարկութիւնսն։ Եզրակացութիւն, այսինքն բաղեզերումն ասացաւ, եւ վասն տարբերեցելոցն առ ի ստոյիկեանց բաղհաւաքմանց, որք զբաղեզերումն զնոյն առնէին միում յառաջարկութեանց. ո՛րգոն, եթէ տիւ է տիւ. այլ արդ տիւ է, ապա ուրեմն տիւ է. (Անյաղթ արիստ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բաղեզերումն բաղեզերմունք
accusatif բաղեզերումն բաղեզերմունս
génitif բաղեզերման բաղեզերմանց
locatif բաղեզերման բաղեզերմունս
datif բաղեզերման բաղեզերմանց
ablatif բաղեզերմանէ բաղեզերմանց
instrumental բաղեզերմամբ բաղեզերմամբք