Բառ անստոյգ. իմա՛ կամ ընթերցի՛ր Բախածութիւն, անմտութիւն. եւ կամ իբր Համախոհութիւն եզականի ընդ անձին իւրում եւ ընդ սրտի.

Ապա թէ ասիցէ ծառայն չար ի բաղէզութեան իւրում, տէր իմ յամէ. (Զքր. կթ.։ (որպէս եւ արաբ. միւլահազէ՝ է մտածութիւն)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բաղէզութիւն բաղէզութիւնք
accusatif բաղէզութիւն բաղէզութիւնս
génitif բաղէզութեան բաղէզութեանց
locatif բաղէզութեան բաղէզութիւնս
datif բաղէզութեան բաղէզութեանց
ablatif բաղէզութենէ բաղէզութեանց
instrumental բաղէզութեամբ բաղէզութեամբք