հ.

συμβουλεύω consulo, censeo Քաջ խորհել խորհրդակցութեամբ ընդ այլս՝ կամ ընդ անձին.

Զվայելչականսն այժմիկ ծնեալ քաղաքավարութեանս կազմել՝ բաղխոհելով եւ վերստին ուղղելով հրահանգաւ հմտութեանց. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ։)